นักข่าวพลเมือง : เกมรู้เท่าทันสิทธิ์

นักข่าวพลเมือง : เกมรู้เท่าทันสิทธิ์

สิทธิ เป็นของทุกคนตั้งแต่เกิด แต่ว่าบางคน ยังไม่เข้าใจในสิทธิของตนเองว่ามีอะไรบาง “เกมส์การ์ดพลังสิทธิ” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่จะทำให้การเรียนรู้สิทธิพื้นที่ฐานนั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้น เกมส์นี้จะทำให้เราเข้าใจสิทธิอย่างไร ติดตามจากนักข่าวพลเมืองนิสิตสาขาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ข่าวเที่ยง ThaiPBS

ออกอากาศวันที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ