นักข่าวพลเมือง : เกลือขี้กะทา

นักข่าวพลเมือง : เกลือขี้กะทา

แม้ว่าตอนนี้อากาศจะร้อน และมีสภาวะแห้งแล้ง แต่พื้นที่บริเวณบึงทะเลสีดอ 
จังหวัดชัยภูมิ ยังคงเป็นแหล่งหาอาหารและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน จากการขุดขี้กะทา หรือเกลือที่ผสมอยู่กับหน้าดินมาต้ม ตามวิถีที่ชาวอีสานสืบทอดกันมา

ออกอากาศวันที่ 29 มี.ค. 59 @ 05.20 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ