นักข่าวพลเมือง : เกษตรผสมผสาน ชุมชนบ่อแกบ่อทอง

นักข่าวพลเมือง : เกษตรผสมผสาน ชุมชนบ่อแกบ่อทอง

ชุมชนบ่อแกบ่อทอง อ.กุดรัง จ.มหาสารคามในอดีตเคยประสบปัญหาจากการปลูก­พืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะพืชเชิงเดี่ยวเพื่อนำไ­ปขายส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระบบน­ิเวศ ทำให้พื้นที่อาหารลดลงคนในพื้นที่จึงช่วยก­ันหันมาจัดการพื้นที่ของแต่ละคน ขุดบ่อ เลี้ยงปลาปลูกพืชผักกินเอง ติดตามจากนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างส­ุข

ออกอากาศ 6 พ.ค. 59 เวลา 21.00 น.  

 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ