นักข่าวพลเมือง : เกษตรพันธสัญญา

นักข่าวพลเมือง : เกษตรพันธสัญญา

เกษตรพันธสัญญาถือว่าเป็นหนึ่งวิธีการประกันรายได้ วิธีนี้จึงได้รับความนิยม แม้ว่าก่อนหน้านี้หลายปีจะมีเกษตกรส่วนหนึงหันมาปลูกยางพาราและกาแฟทดแทน แต่คนกลุ่มนี้ก็ยังเสี่ยงในเรื่องของรายได้

ติดตามนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 28 พ.ค. 2558 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ