นักข่าวพลเมือง : เกษตรยั่งยืน

นักข่าวพลเมือง : เกษตรยั่งยืน

ถึงแม้จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีน และมีการชลประทานที่เข้าถึงในหลายพื้นที่ เหมาะสำหรับการทำเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าว แต่ที่ผ่านมาวิธีทำเกษตรแบบเดิมทำให้เกษตรกรต้องเจอกับปัญหาจากการไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ บางส่วนจึงเริ่มปรับเปลี่ยนไปสู่การทำเกษตรแบบยั่งยืน ติดตามเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองกลุ่มทำเป็น ทำเกษตรค่ะ

ออกอากาศวันที่ 14 ม.ค. 59 @ 05.20 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ