นักข่าวพลเมือง : เกษตรรุ่นใหม่หัวใจออร์แกนิค

นักข่าวพลเมือง : เกษตรรุ่นใหม่หัวใจออร์แกนิค

ในปัจจุบันมีคนสนใจในการทำอินทรีย์มากขึ้น เพราะเป็นระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างรายได้ แต่การเริ่มต้นสำหรับคนที่จะกลับไปทำการเกษตรนั้นจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวที่ดี เพราะพวกเขาต้องเผชิญกับความกดดันจากหลายด้าน ทั้งร่างกาย และจิตใจ วันนี้ นักข่าวพลเมือง กลุ่มทำเป็น ทำเกษตร จะพาไปดูว่าคนรุ่นใหม่มีการเตรียมความพร้อมในการเป็นเกษตรกรอย่างไร

l 13 ก.ค. 59 l เวลา 22.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ