นักข่าวพลเมือง : เกษตรหนองสาหร่าย

นักข่าวพลเมือง : เกษตรหนองสาหร่าย

วันนี้นักข่าวพลเมือง จังหวัดเชียงราย พาเราลงพื้นที่ไปอำเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี   ไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ต้นแบบการ จัดการชุมชน โดยเริ่มจากทำให้สมาชิก ในชุมชนรู้จักและ เข้าใจคำว่า พอเพียง ก่อนพัฒนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็งที่ทุกคน สามารถมีอาชีพและพึ่งพาตัวเองได้

 ออกอากาศวันที่ 3 พ.ย. 58 @ 05.20 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ