นักข่าวพลเมือง : เกษตรอินทรีย์

นักข่าวพลเมือง : เกษตรอินทรีย์

นอกจากการศึกษาเพื่อฟิ้นฟูทรัพยากรป่าบุ่ง-ป่าทามในพื้นที่แม่น้ำมูลแล้ว ที่ศูนย์เรียนรู้ทาม-มูน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ยังเป็นแปลงสาธิตทำเกษตรอินทรีย์ และเกษตรผสมผสานเพื่อขยายแนวคิดนี้ไปยังชุมชนด้วย
ติดตามรายงานนักข่าวพลเมือง กลุ่ม M.Y.S Junior

ออกอากาศวันที่ 26 ต.ค. 58

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง