นักข่าวพลเมือง : เก็บผัก หาปลา ที่ท่าหิน

นักข่าวพลเมือง : เก็บผัก หาปลา ที่ท่าหิน

 ทะเลสาบสงขลามีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ตารางกิโลเมตร อยู่ติดกับจังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช วันนี้นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ร่วมสื่อสารความอุดมสมบรูณ์ของทะเลสาบมา ของชาวท่าหินใน อ.สทิงพระ จ.สงขลา

19 พ.ค. 59 l 12.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ