นักข่าวพลเมือง : เก้าอี้ไม้ไผ่

นักข่าวพลเมือง : เก้าอี้ไม้ไผ่

นอกจากรับประทาน “หน่อไม้” แล้ว “ ไผ่”เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ซึ่งที่จังหวัดมหาสารคามชาวชุมชนที่นั่นมีการพัฒนาทักษะเชิงช่างและงานฝีมือนำ”ไม้ไผ่” มาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ 
หรือศาลาพักร้อน ส่งขายสร้างรายได้  ติดตามเรื่องนี้จาก Citizen Reporters นักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ออกอากาศวันที่ 1 พ.ย. 58 เวลา 12.00 น.

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ