นักข่าวพลเมือง : เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา

นักข่าวพลเมือง : เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา

“แม่น้ำอิง” ลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงผู้คนในจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียง รวมถึงบ้านงามเมือง ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล ซึ่งเป็นแหล่งหาปลาเลี้ยงปากท้องของชุมชนมานาน โดยผู้คนที่นั่นยังมีการจัดการทรัพยากรร่วมกัน เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลา ติดตามเรื่องนี้จาก คุณอริสา ลิจันจทร์ นิสิตสาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งลงพื้นที่เก็บข้อมูลและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในชุมชน ข่าวเที่ยง ThaiPBS

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ