นักข่าวพลเมือง : เขื่อนผาก ไล่ยาเสพติด

นักข่าวพลเมือง : เขื่อนผาก ไล่ยาเสพติด

ยาเสพติด เป็นปัญหาที่หลายๆ ชุมชนพยายามหาแก้ไข รวมถึงที่ชุมชนเขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ พื้นที่ติดเขตชายแดน ที่นี่คนในชุมชนร่วมกันจัดการปัญหาโดยใช้ความร่วมมือของคนในชุมชน นักข่าวพลเมือง ปันภาพ พาเราไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ

ออกอากาศวันที่ 15 ก.พ. 59 @ 05.20 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ