นักข่าวพลเมือง : เคยชุมพร

นักข่าวพลเมือง : เคยชุมพร

ที่อ่าวบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร มีทรัพยากรทางทะเลที่สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ และที่พิเศษคือที่นี่เต็มไปด้วย ‘กุ้งเคย’ วัตถุดิบทำกะปิชั้นดี แต่อีกด้านหนึ่งอ่าวบางสนเป็นจุดที่ถูกกำหนดเป็นพื้นที่ศึกษาโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก จ.ชุมพร ทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตุถึงความเหมาะสมและผลกระทบต่อวิถีคนพื้นถิ่นและทรัพยากรที่อาจจะเกิดขึ้น นักข่าวพลเมืองศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยา

 

 l 18 พ.ค. 59 l เวลา 21.10 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ