นักข่าวพลเมือง : เครือข่ายสถาบันการศึกษา MOU

นักข่าวพลเมือง : เครือข่ายสถาบันการศึกษา MOU

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จ. นครราชสีมา รวม 67 โรงเรียน เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทางวิชาการและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นสากล หลังเกิดการควบรวมเปลี่ยนสถานะตาม พรบ.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ซึ่งทำให้เกิดมหาวิทยาลัยของรัฐน้องใหม่ขึ้นอีกแห่งในภาคอีสาน

l 11 ก.ค. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ