นักข่าวพลเมือง : เฉลิมฉลองครบรอบ 123 ปี อุดรธานี

นักข่าวพลเมือง : เฉลิมฉลองครบรอบ 123 ปี อุดรธานี

วันที่ 18 มกราคมของทุกปี จังหวัดอุดรธานีได้กำหนดจัดงานวันระลึกคล้ายวันก่อตั้งเมืองอุดรธานี เพื่อบำเพ็ญกุศลและเฉลิมพระเกียรติ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมือง ซึ่งปีนี้ ครบรอบ 123 ปี ประชาชนทั่วจังหวัดจึงร่วมเฉลิมฉลองกันอย่­างยิ่งใหญ่ ติดตามกับนักข่าวพลเมือง คุณพรรณิภา พินิจมนตรี นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ออกอากาศวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ