นักข่าวพลเมือง : เชียงใหม่ เมืองมรดกโลก

นักข่าวพลเมือง : เชียงใหม่ เมืองมรดกโลก

หลังจากองค์กรยูเนสโก้ได้ให้การรับรองเมืองเชียงใหม่อยู่ในบัญชีเมืองมรดกโลกแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาและประกาศอย่างเป็นทางการ แต่คนเชียงใหม่เองยังมีความกังวล หลายคนตั้งคำถามถึงความจำเป็นหรือประโยชน์ที่จะได้รับ ในการเป็นเมืองมรดกโลกครั้งนี้ ติดตามสารคดีเชิงข่าว เชียงใหม่ เมืองมรดกโลก จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกอากาศวันที่ 20 เม.ย. 59 @ 12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ