โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS the CAFE’

โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS the CAFE’

ออกอากาศ: 22 ตุลาคม 2558

อยุธยาเคยได้รับสมญาว่าเวนิสตะวันออก อยุธยาเคยรุ่งเรืองร่วมสมัยกับฟลอเรนซ์ อยุธยาล่มแล้วแต่กลับฟื้นขึ้นมาใหม่ กลายเป็นถิ่นฐานการผลิตข้าวในยุคเก่า ก่อนจะกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหม่ หลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ามกลางโบราณสถานมากมาย อยุธยาจะอยู่ในโลกสมัยใหม่ได้อย่างไร อะไรคือตัวตนและคุณค่าของอยุธยา คือปริศนาที่จะร่วมสนทนาเพื่อหาคำตอบ

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ