นักข่าวพลเมือง : เดิน ก้าว แลก

นักข่าวพลเมือง : เดิน ก้าว แลก

การยุบเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และหยุดการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานโฉนดชุมชน เป็นเหตุให้P-move  สกน. หนึ่งในสมาชิกของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม  P-move ออกมาเคลื่อนไหวรณรงค์ “เดิน ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย” โดยในวันที่  23 ธันวาคม เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ศาลฎีกานัดอ่านคำพิพากษาคดีประวัติศาสตร์เรื่องการปฏิรูปที่ดินลำพูน 

นักข่าวพลเมืองสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือร่วมสื่อสารเรื่องนี้ในขณะเดินเท้าไปศาลจังหวัดลำพูนเพื่อให้กำลังใจและร่วมฟังคำพิพากษาศาลฎีกาของแกนนำชาวบ้านที่นั่น

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ