นักข่าวพลเมือง : เดินเที่ยวป่า

นักข่าวพลเมือง : เดินเที่ยวป่า

วันนี้ คุณราฟ ยอคมันนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์วิวัฒนาการจ­ากมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมันนี และยังเป็นมัคคุเทศก์ด้านธรรมชาติ จะพาเราไปเดินเที่ยวป่าเพื่อดูความน่ารักแ­ละธรรมชาติที่งดงามจากหลายสถานที่ในประเทศ­เยอรมันนีค่ะเช่นที่ป่า “Teutoburger Wald” ซึ่งอยู่ในเมือง Bielefeld รัฐ  วันนี้ คุณราฟ ยอคมันนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์วิวัฒนาการจากมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมันนี  และยังเป็นมัคคุเทศก์ด้านธรรมชาติ  จะพาเราไปเดินเที่ยวป่าเพื่อดูความน่ารักและธรรมชาติที่งดงามจากหลายสถานที่ในประเทศเยอรมันนีค่ะเช่นที่ป่า  “Teutoburger Wald” ซึ่งอยู่ในเมือง Bielefeld  รัฐ  Nordrhein-Westfalenที่ศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติ”Mittlere Oder” เมือง Eisenhüttenstadt  รัฐ Brandenburg ทะเลสาปใกล้เมือง Leipzig  ในรัฐ Sachsenและบริเวณแม่น้ำ  “Elbe” ของเมือง Magdeburg  รัฐ Sachsen-Anhalt

ออกอากาศวันที่ 13 ต.ค. 58 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง