นักข่าวพลเมือง : เตยปาหนัน

นักข่าวพลเมือง : เตยปาหนัน

เตยปาหนันหรือเตยทะเลเป็นพืชตระกูลปาล์ม ที่ขึ้นอยู่บริเวณป่าชายเลนทั่วไปตามธรรมชาติ พบมากในจังหวัดตรัง มีคุณสมบัติเหนียว คงทนไม่เปราะง่าย ชาวบ้านจึงนำมา จักสานเป็นสินค้าที่เป็นหัตถกรรมไม่ว่าจะเป็น ภาชนะหรือเครื่องใช้ต่างๆ  จัดว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีต บวกกับความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของชาวภาคใต้ โดยเฉพาะอ.หาดสำราญ จังหวัดตรัง 

l 13 พ.ค. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ