นักข่าวพลเมือง : เตรียมบ่อเลี้ยงปลาสลิด

นักข่าวพลเมือง : เตรียมบ่อเลี้ยงปลาสลิด

หลังจากที่ต้องเผชิญกับสภาวะแล้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา จนทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิดที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ต้องเร่งนำปลาขึ้นจากบ่อเพื่อป้องกันความเสียหาย วันนี้ฝนแรกตกลงมาแล้วค่ะ ซึ่งเป็นสัญญาณการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะเลี้ยงรอบใหม่  พวกเขาต้องเตรียมบ่อปลาอย่างไรบ้าง ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ

 l 28 พ.ค. 59 l เวลา 19.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ