นักข่าวพลเมือง : เปลี่ยนทุ่งกุลาเป็นสีเขียว

นักข่าวพลเมือง : เปลี่ยนทุ่งกุลาเป็นสีเขียว

ภาพดินแห้งแตกระแหงและพื้นที่ที่แห้งแล้งคือภาพที่หลายคนจิตนาการถึง เมื่อได้ยินชื่อ ‘ทุ่งกุลาร้องไห้’ นักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสารสุข ‘กมล หอมกลิ่น’ จึงเดินทางไปที่ จ.ร้อยเอ็ด หนึ่งในพื้นที่ ราว 2 ล้านไร่ ของทุ่งกุลาร้องไห้ ไปดูกันว่าชาวบ้านที่นั่นเปลี่ยนภาพความแล้งให้เป็นความเขียวขจีได้อย่างไร

ออกอากาศวันที่ 17 เม.ย.59 เวลา 19.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ