นักข่าวพลเมือง : เปลี่ยนภูทับเบิก

นักข่าวพลเมือง : เปลี่ยนภูทับเบิก

คุณบัณฑิต  โคตรรมณีนักข่าวพลเมือง สำรวจ “ภูทับเบิก”หลังความเปลี่ยนแปลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายส่งเสริมการท่อซึ่งเดิมทีเป็นพื้นที่จัดสรรให้ชาวไทยภูเขาเข้าไปใช้ประโยชน์พัฒนาเป็นพื้นที่ทำการเกษตรก่อนถูกแปลงสภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวและรีสอร์ท สำหรับคนในพื้นที่มองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ออกอากาซวันที่ 7 พ.ย. 2558 @19.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR