นักข่าวพลเมือง : เปลี่ยนวิกฤต พิชิตหมอกควัน

นักข่าวพลเมือง : เปลี่ยนวิกฤต พิชิตหมอกควัน

ภาคเหนือเผชิญกับปัญหาหมอกควันในทุกๆปี และส่งผลกับสุขภาพ 
เศรฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นักเรียนโรงเรียนสารพี จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับผลกระทบต่อปัญหาหมอกควันเป็นอันดับต้นๆของประเทศ 
มีข้อกังวลและเสนอทางออกด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนผ่าน Stop Motion เปลี่ยนวิกฤตพิชิตหมอกควัน 
ซึ่งเป็นผลงานการร่วมประกวด Stop motion ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “Change” ไปติดตามจากรายงาน

ออกอากาศวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.50น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ