นักข่าวพลเมือง : เพลงดีเกียกับวิถีคนยาวน้อย

นักข่าวพลเมือง : เพลงดีเกียกับวิถีคนยาวน้อย

เพลงดีเกีย เป็นเพลงพื้นบ้านของชาวบ้านเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา ที่ร้องในงานพิธีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นเปลเด็ก   โดย ดีเกีย เป็นเพลงที่มีเนื้อหาสอดคล้องให้ยึดมั่นในหลักคำสอนและการปฏิบัติในศาสนาอิสลาม และการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป  นักข่าวพลเมืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จะพาเราไปทำความรู้จัก “เพลงดีเกีย” ที่เกาะยาวน้อย จ.พังงา 

 

 l 29 มิ.ย. 59 l เวลา 21.10 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ