นักข่าวพลเมือง : เพศศึกษากับวัยรุ่น

นักข่าวพลเมือง : เพศศึกษากับวัยรุ่น

นักข่าวพลเมืองวันนี้ ติดตามกิจกรรมให้ความรู้ “เพศศึกษากับวัยรุ่นในยุคอาเซียน” เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับนั­กข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ