นักข่าวพลเมือง : เพศในวิถีพุทธ

นักข่าวพลเมือง : เพศในวิถีพุทธ

มายาคติทางเพศ เมื่อถูกมองผ่านศาสนาในทัศนะของพระชาย วรธัมโม อะไรคือแก่นแท้ภายในของความเป็นมนุษย์ ช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 11 ก.ค.58 เวลา 20.00น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ