นักข่าวพลเมือง : เมืองกื้ดโมเดล ปฏิรูปการศึกษา

นักข่าวพลเมือง : เมืองกื้ดโมเดล ปฏิรูปการศึกษา

การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีของคนในชุมชน ที่ไม่เพียงแต่เด็กๆที่เรียนจะได้ความรู้จากรายวิชา แต่เด็กๆในโรงเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ประยุคใช้ จนเกิดอาชีพและสร้างรายได้ 

ออกอากาศวันที่ 28 มี.ค. 59 @ 05.20 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ