นักข่าวพลเมือง : เยาวชนคำเขื่อนแก้วดำนา

นักข่าวพลเมือง : เยาวชนคำเขื่อนแก้วดำนา

นักเรียนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จ.ยโสธร ไปลงแขกดำนากับเพื่อนๆ บนที่นา 20 ไร่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกว่าสองร้อยคน ทั้งนักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในท้องถิ่น เป็นกิจกรรมในโครงการวิสาหกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร “ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ”   

l 21 ส.ค. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ