นักข่าวพลเมือง : เยาวชนจิตอาสากับกิจกรรมช่วงปิดเทอม

นักข่าวพลเมือง : เยาวชนจิตอาสากับกิจกรรมช่วงปิดเทอม

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยนอกจากเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ให้ผู้คนได้มาศึกษาความเป็นมาของแรงงานแล้ว  ในช่วงปิดภาคเรียนนี้  เรื่องราวของแรงงานภายในพิพิธภัณฑ์  ยังถูกใช้เป็นข้อมูล จุดประกายสร้างในการเป็นผู้เสียสละ และผู้ที่มีจิตอาสา ให้กับเยาวชนด้วย   ติตตามกับนักข่าวพลเมือง นักสื่อสารแรงงาน 

ออกอากาศวันที่ที่ 26 พ.ค. 59 เวลา 05.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ