นักข่าวพลเมือง : เยียวยาหลังไฟไหม้

นักข่าวพลเมือง : เยียวยาหลังไฟไหม้

หลังเหตุไฟไหม้หอพักโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา จ.เชียงราย คณะสงฆ์ใน อ.เวียงป่าเป้า กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย ร่วมระดมปัจจัยมอบให้แก่ทางโรงเรียนฯ เพื่อฟื้นฟูอาคารที่เสียหาย

พระอธิการสมชาติ ฐิติปัญโญ นักข่าวพลเมืองสามเณรชาแนล กลุ่มภิกษุและสามเณร ที่สื่อสารเรื่องราวของชุมชนในพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มาอย่างต่อเนื่อง ร่วมสื่อสารเรื่องราวครั้งนี้ ติดตามในนักข่าวพลเมือง ช่วง ที่นี่ThaiPBS

ออกอากาศ 27 พ.ค.2559 เวลา 21.10 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ