นักข่าวพลเมือง : เรียนรู้การทำสื่อผ่านโทรศัพท์มือถือ

นักข่าวพลเมือง : เรียนรู้การทำสื่อผ่านโทรศัพท์มือถือ

ทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว ทำให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าสมาร์ทโฟนมากขึ้น แต่จะทำอย่างไรให้เยาวชนมีความรู้เท่าทันการสื่อสารบนสื่อใหม่ นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมลงพื้นที่บ้านท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่ออบรมน้องๆ ในชุมชนให้สื่อสารเรื่องราวรอบตัวที่พวกเขาสนใจ

ออกอากาศ 17 มิ.ย. 59 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ