นักข่าวพลเมือง : เรียนรู้ชุมชนผ่านละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง

นักข่าวพลเมือง : เรียนรู้ชุมชนผ่านละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง

“ละครเร่” ที่ใช้ทักษะการแสดงผ่านสีหน้าท่าทางของตัว­ละคร เป็นอีกเครื่องมือที่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาส­ารคามเลือกใช้ เพื่อเรียนรู้เรื่องราวและปัญหาต่างๆ ร่วมก­ับคนในชุมชน

ติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS 25 มิ.ย.2558

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ