นักข่าวพลเมือง : เรียนรู้วิถีชุมชน ผ่านแปลงเกษตรนอกห้องเรียน

นักข่าวพลเมือง : เรียนรู้วิถีชุมชน ผ่านแปลงเกษตรนอกห้องเรียน

คุณคำปิ่น อักษร จะพาไปดูนักเรียนตัวจิ๋วแต่แจ๋วของโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร  ที่ครูและผู้ปกครองในชุมชนนำเอาความรู้ในท้องถิ่นมาปรับใช้ในการเรียนการสอนของบุตรหลานซึ่งมีอยู่เพียง 32คน ให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือทำ

 l 24 ส.ค. 59 l เวลา 22.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง