นักข่าวพลเมือง : เรียนรู้ศึกษาผลกระทบขุดเจาะพลังงานใต้ดิน จ อุดรธานี

นักข่าวพลเมือง : เรียนรู้ศึกษาผลกระทบขุดเจาะพลังงานใต้ดิน จ อุดรธานี

แม้จะหยุดขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี แต่ชาวบ้านที่นั่นได้มีการพูดคุยถอดบทเรียนสิ่งที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับใช้ ในการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพื้นที่ใกล้เคียง ติดตามกับช่วงนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 1 พ.ค.2558 เวลา 12.00

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ