นักข่าวพลเมือง : เรือนแพเมืองพิษณุโลก

นักข่าวพลเมือง : เรือนแพเมืองพิษณุโลก

 “สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ” เป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลกที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนจังหวัดพิษณุโลกและคนไทยในสมัยก่อนที่มีวิถีชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกับสายน้ำน่าน จนเรียกกันว่าชุมชนเรือนแพ แต่ปัจจุบันชุมชนชาวแพเริ่มหายไป จะเป็นเพราอะไร นักข่าวพลเมือง C-Reporters นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พาเราลงพื้นที่เพื่อหาคำตอบจากชุมชนเรือนแพหนึ่งในเอกลักษณ์ของ จ.พิษณุโลก
ติดตามในข่าวเที่ยง ThaiPBS 6 ส.ค. 2558

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ