นักข่าวพลเมือง : เลิกเหล้าเข้าสวน

นักข่าวพลเมือง : เลิกเหล้าเข้าสวน

มีเรื่องราวความพยายามแก้ปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน เมื่อพวกเขาเห็นตรงกันว่าการดื่มสุราเป็นปัจจัยนำไปสู่ปัญหาต่างๆ
ทั้งอุบัติเหตุบนท้องถนน การทะเลาะวิวาท และปัญหาสุขภาพ ชาวบ้านอีทุยตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี จึงร่วมมือกันหาทางออก ด้วยกิจกรรมที่มีชื่อเก๋ไก๋ว่า “โครงการเลิกเหล้าเข้าสวน” กับ คุณ อัจฉรา ทังนะที

 l 15 ก.ค. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ