นักข่าวพลเมือง : เลี้ยงไก่ไข่ ลดรายจ่ายสร้างรายได้

นักข่าวพลเมือง : เลี้ยงไก่ไข่ ลดรายจ่ายสร้างรายได้

การทำบัญชีครัวเรือน เป็นการจดบัญทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย และข้อมูลด้านอื่นๆในชีวิตของครอบครัวชุมชน และจาการทำบัญชีครัวเรือนของคนบ้านหล่ายทุ่ง ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ทำให้คนที่นี่สามารถวางแผนในการลดรายจ่ายด้วยการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อนำมาบริโภคในครัวเรือน และขายสร้างรายได้ ไปติดตามกับนักข่าวพลเมือง คุณยุทธภูมิ นามวงศ์ 

ออกอากาศวันที่ 22 มิ.ย. 2559 เวลา 05.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ