นักข่าวพลเมือง : เลือกตั้งม.อ.ประชาธิปไตย

นักข่าวพลเมือง : เลือกตั้งม.อ.ประชาธิปไตย

สัปดาห์ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดเลือกตั้งองค์กรกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งปีนี้นักศึกษามีความสนใจออกมาใช้สิทธิกันอย่างคึกคัก สะท้อนการตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย

ออกอากาศวันที่ 8 เม.ย.59 เวลา 12.50

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ