นักข่าวพลเมือง : เวทีสถานีคนรักษ์เทพา

นักข่าวพลเมือง : เวทีสถานีคนรักษ์เทพา

แผนพัฒนาพลังงานด้วยโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ้านหิน ในพื้นที่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ชาวบ้านเตรียมมตัวเรื่องนี้อย่างไร ติดตามประเด็นนี้จากช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ออกอากาศวันที่ 23 เมษายน 2558 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ