นักข่าวพลเมือง : เวทีแลกเปลี่ยนนักศึกษา กรณีทุ่งยางแดง

นักข่าวพลเมือง : เวทีแลกเปลี่ยนนักศึกษา กรณีทุ่งยางแดง

ไปฟังความคิดเห็นหลังการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อหาทางออกและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ติดตามในช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ออกอากาศวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 19.00น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ