นักข่าวพลเมือง : เวียนเทียนร่วมใจ

นักข่าวพลเมือง : เวียนเทียนร่วมใจ

วันมาฆบูชาที่ผ่านมามีหลายที่จัดงานเวียนเทียนขึ้น 
รวมถึงมหาวิทยาลัยพะเยาด้วย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ทางมหาวิทยาลัยร่วมมือกับคนในชุมชน
สืบสานประเพณีทางพุทธศาสนานี้ 
ไปติดตามและชมภาพบรรยากาศจากนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะ

ออกอากาศวันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 12.50น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ