นักข่าวพลเมือง : เศรษฐกิจฐานรากที่บ้านหัวบึง

นักข่าวพลเมือง : เศรษฐกิจฐานรากที่บ้านหัวบึง

ชุมชนต้นแบบบ้านหัวบึง เป็นต้นแบบรูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน จุดประกายให้กับหมู่บ้านอื่น ๆ ในตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ในการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น เกิดแนวความคิดการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนที่ช่วยกันสร้างทุนในชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ติดตามเรื่องนี้กับคุณรุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

 

 l 22 พ.ค. 59 l เวลา 19.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ