นักข่าวพลเมือง : เศรษฐกิจปัจจุบันกับสินค้า OTOP

นักข่าวพลเมือง : เศรษฐกิจปัจจุบันกับสินค้า OTOP

ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นสินค้าที่มีต้นทุนมาจากภูมิปัญญาของชุมชน สามารถเป็นแรงดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาสนใจ เพราะนอกจากจะมีราคาที่ไม่สูงแล้ว การจับจ่ายซื้อสินค้า OTOP ยังเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้อีกด้วยไปติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมือง CITIZENREPORTTER  ออกอากาศวันที่ 29 ต.ค. 58 เวลา 12.00 น.

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ