นักข่าวพลเมือง : เสียงคนกลางเมืองถึงชุมชนป้อมมหากาฬ

นักข่าวพลเมือง : เสียงคนกลางเมืองถึงชุมชนป้อมมหากาฬ

นักข่าวพลเมืองม.สงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬ เขตพระนครเพื่อฟังเสียงจากคนในชุมชนกลางเมืองแห่งนี้ ถึงแนวทางในการร่วมกันทางออกโดยให้ชุมชนนี้อยู่ควบคู่กันไปกับการพัฒนาให้เป็นสวนสาธาร

ออกอากาศวันที่ 1 เม.ย. 59 @ 12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ