นักข่าวพลเมือง : เสียงจากมะริด ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน

นักข่าวพลเมือง : เสียงจากมะริด ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน

นักข่าวพลเมือง วิชัย จันทวาโร พาเราไปเปิดพื้นที่การสื่อสาร รับฟังเสียงชาวบ้านที่บ้านมาวโชว ต.โตพยอจ่อ อ.มยิต จ.มยิต ประเทศเมียนมา หรือที่คนไทยเรียกติดปากว่าเมืองมะริด กับความกังวลใจของชาวบ้านหากมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งแม้ว่าภาษาจะเป็นอุปสรรคสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้อยู่บ้าง แต่การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของชาวบ้านเพื่อสื่อสารกับนักข่าวพลเมือง ก็ทำให้เราเข้าใจความรู้สึก ของคนที่มยิตได้ไม่ต่างกับการพูด

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินลุ่มน้ำตะนาวศรี จะสร้างใกล้สบน้ำสามสายที่เชื่อมเมืองตะนาวศรี เมืองจูนซุ และเมืองเมะโมย๊ะ โดยมีแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้ากำลังผลิต 2,640 เมกะวัตต์ เพื่อส่งขายไทย มีพื้นที่ 3,000 เอเคอร์ ใช้เงินลงทุนทั้งหมด 5.4 พันล้านดอลลาร์ ผู้ลงทุนหลักคือ เครือโรงไฟฟ้าราชบุรี และบลูเอเนอร์ยี ทางพม่ามีกระทรวงพลังงานพม่า บริษัทปยินแต้ และบริษัทจ่อ จ่อ พิว

โดยรอบโครงการมีประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมด 25 หมู่บ้าน 8,000 กว่าครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง และการเกษตร 

ติดตาม: นักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS 12 ก.ย. 2558

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ