นักข่าวพลเมือง : เสียงนักศึกษาต่างพื้นที่ต่อสันติภาพชายแดนใต้

นักข่าวพลเมือง : เสียงนักศึกษาต่างพื้นที่ต่อสันติภาพชายแดนใต้

ในวันที่ 28 ก.พ.ที่จะถึงนี้ ถือเป็นวันครบครอบ 3 ปี หลังกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ ในปี 2556 นักข่าวพลเมือง citizen reporter ได้ร่วมสื่อสารมุมมองและเสียงสะท้อนจากนักศึกษาต่างพื้นที่ต่อเรื่องสันติภาพและสังคมชายแดนใต้ ติดตามจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มปาเต๊ะทีวี มหาวิทยาสงขลานรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ออกอากาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.50น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ