นักข่าวพลเมือง : เสียงสะท้อนชุมชนริมคลอง

นักข่าวพลเมือง : เสียงสะท้อนชุมชนริมคลอง

นโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยการจัดระเบียบและแก้ไขสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำริมคลอง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนริมคลองอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

นักข่าวพลเมือง Citizen Reporters ลงพื้นที่ชุมชนเสือน้อย เขตลาดพล้าว ชุมชนริมคลองสาธารณะที่ถูกกำหนดให้ต้องย้ายที่อยู่อาศัย โดยทางภาครัฐชดเชยค่าใช้จ่ายในการย้ายที่อยู่อาศัยจำนวนหนึ่งหมื่นบาท  

ไปร่วมรับฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่นั่น ได้ในข่าวเที่ยง ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 14  ตุลาคม 2558 เวลา 12.00น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ