นักข่าวพลเมือง : เสียงเล็กๆ จากแม่สอด

นักข่าวพลเมือง : เสียงเล็กๆ จากแม่สอด

คนในชุมชนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากยื่นข้อเรียกร้องเรื่องการเวนคื­นที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รายละเอียดเป็นอย่างไร ติดตามในช่วงนักข่าวพลเมือง C-reportersออกอากาศวันที่ 25 ก.ค.2558  เวลา 19.00น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ