นักข่าวพลเมือง : เสื่อกกบ้านแพง มรดกชุมชน

นักข่าวพลเมือง : เสื่อกกบ้านแพง มรดกชุมชน

นักข่าวพลเมืองเที่ยง 26 มิ.ย. 2558 จะไปติดตามความพยายามในการส่งต่อภูมิปัญญา­การทอเสื่อกกที่ขึ้นชื่อของชาวบ้านแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ไปยังคนรุ่นใหม่ จะเป็นอย่างไร ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ